ரியல் எஸ்டேட் சட்டம்


பத்திரம் பதிவு செய்தல்

    ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் ஒரு வீடு மற்றும் நிலம் வாங்கவேண்டும் என்பது ஒரு கனவு. பணம் இருந்தால் மட்டும் ஒரு சொத்தை வாங்கமுடியாது. அந்த வில்லங்கம் இல்லாமல் உள்ளதா என்பது உறுதிசெய்யப்படவேண்டும். அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. பதிவுத்துறை ஆவணம், வருவாய்துறை ஆவணம் என்று இரண்டு துறைகளில் உள்ள சொத்து சம்பந்தமான ஆவணங்களை பாசீலித்தால் மட்டுமே ஒரு சொத்தில் வில்லங்கம் உள்ளதா, இல்லையா என்பதை உறுதி செய்ய இயலும். அட்வகேட் சண்முகம் கடந்த 30வருடங்களுக்கு மேலாக ஆவணங்களை பரிசீலித்தல் அதில் கருத்துரை வழங்குதல், பதிவு செய்தல் ஆகியவைகளில் சிறந்து விளங்குவதாக அனைவரும் கூறுகிறார்கள்.    அவ்வாறே கிரையச்சொத்தில் போலி ஆவணம் தயரித்தல் என்பது தற்பொழுது சாதரணமாக உள்ளது. அவ்வாறான பல போலி ஆவணங்களை அட்வகேட் சண்முகம் ரத்து செய்துள்ளார் என்பதை பலபேர் பாராட்டியுள்ளார்கள். மேலும் உயில் பதிவு செய்தல், பொது அதிகாரம் பதிவு செய்தல், செட்டில்மெண்ட், கிப்ட் ஆகியவைகளை வெற்றிகரமாக நிறுவனங்களுக்கும் தனி நபர்களுக்கும் பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளோம்.
தீர்வு ஒப்பந்தம்

    விற்பனை மற்றும் தீர்வு பத்திரங்கள் ஒரே மாதிரியானவை. தீர்வு குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே உள்ளது, அதேசமயம் விற்பனை யாருக்கும். விற்பனையில், வாங்குபவர் விற்பனைக் கருத்தில் விற்பனையாளருக்கு அனுப்புவார். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே உள்ள அன்பாலும் பாசத்தாலும் கொடுக்கப்பட்ட தீர்வுப் பத்திரம் குறித்து எந்தப் பரிசீலனையும் வழங்கப்படவில்லை.உயில்

    சுவரில் எப்போதும் வில்லுடன் ஒரு பூனை இருக்கும். உயில், பதிவுசெய்யப்பட்டதாக இருந்தாலும் அல்லது பதிவு செய்யப்படாததாக இருந்தாலும், நீதிமன்றத்தில் சவால் செய்யப்படலாம். உயில் செல்லுபடியாகும் வகையில் செயல்படுத்துபவரின் உறுதியான மனம் அவசியம். உயிலை அதிகாரிகளிடம் பதிவு செய்வது விருப்பமானது. சமீப நாட்களில், பதிவுத் துறையின் சுற்றறிக்கையில், நீதிமன்றத்தின் மூலம் உயிலுக்குச் சான்று வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது, உயிலின் சோதனைக்குப் பிறகுதான் உயிலின் அடிப்படையில் அடுத்த பரிவர்த்தனையை முடிக்க முடியும்.

    பிற பதிவு: 1908 ஆம் ஆண்டின் பதிவுச் சட்டம் மற்றும் 1955 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு பதிவு விதிகள், வழக்கறிஞர், அடமானப் பதிவு, திருமணப் பதிவு மற்றும் விற்பனை ஒப்பந்தப் பதிவு ஆகியவற்றின் அதிகாரத்தைப் பதிவு செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.